VISC Từ điển

Vdict là bộ công cụ hỗ trợ tra cứu từ điển (Anh-Pháp-Việt) trong môi trường X-Window

Các tính năng

Lấy mã nguồn

Dành cho người dùng: Win32:

Gói RPM:
Gói tar.bz2:

Dành cho các lập trình viên:

  $ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb login
  $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb co vdict
  

Cài đặt

Để biên dich vdict cần các chương trình và thư viện lập trình sau:

Trên Linux, chỉ cần gõ "make":

  $ bunzip2 vdict.tar.bz2 && tar xvf vdict.tar
  $ cd vdict
  $ export QTDIR=/path/to/qt
  $ make

Trên Debian sid dùng gcc 3.3.2, bạn sẽ gặp lỗi khi biên dịch vdpreferences.cpp. Đây rất có thể là lỗi của gcc 3.3.2. Hiện tại có thể dùng, bản sửa chữa này

Trên FreeBSD và NetBSD, bạn cần dùng thêm bản sửa chữa này cho FreeBSD và này cho NetBSD. Sau đó chi cần gõ "gmake"

  $ gmake

Chuyển thành "root" user, chép "fd", "vd" và công cụ chuyển đổi dữ liệu vào /usr/local/bin

  # cp /path/to/vdict/fd/fd /usr/local/bin
  # cp /path/to/vdict/vd/vd /usr/local/bin
  # cp /path/to/vdict/utils/wd2vd /usr/local/bin

Giải nén dữ liệu từ điển:

  # cd /usr/local/bin
  # bunzip2 av.tar.bz2 && tar xvf av.tar

Hoặc bạn có thể tự chuyển đổi từ dữ liệu gốc của từ điển Anh-ViệtViêt-Anh như sau:

Anh-Việt:

  # wd2vd -s en-vi.src -d av.vdbf -i av.vdif -x "Anh Viet"

Việt-Anh:

  # wd2vd -s vi-en.src -d va.vdbf -i va.vdif -m vn -x "Viet Anh"

Bây giờ thì chạy chương trình:

  $ /usr/local/bin/vd

Sau khi chương trình đã được nạp lên, nhấn lên biểu tượng "thư viện", thêm vào các file dữ liệu av.vdbf và chỉ mục av.vdif.

Một vài hình ảnh

vdict trên FreeBSD
image 1
gửi bởi: Hoàng

vdict trên NetBSD
image 2
gửi bởi: Hoàng

vdict trên RH9
image 3
gửi bởi: vnpenguin

vdict trên RH9
image 4
gửi bởi: vnpenguin


Trang gốc tại đây.